Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HUUTHANH1972
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:37' 23-11-2010
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 8415
Số lượt thích: 1 người (Trần Quang Trung)
ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ XUÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS PHÚ XUÂN
Phú Xuân, ngày 15 tháng 11 năm 2010

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Kính gửi:
- Đảng bộ xã Phú Xuân – Krông Năng – Đăk Lăk
- Chi bộ: Trường THCS Phú Xuân
Tôi tên là : Nguyễn Hữu Thanh - Sinh ngày 21/12/1972
Vào Đảng ngày 22/04/ 2000, Chính thức ngày 22/04/ 2001; Thuộc Đảng bộ xã Phú Xuân.
Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ
Chức vụ trong chính quyền ( hoặc các đoàn thể chính trị xã hội khác: Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Thực hiện nội dung hướng dẫn số 20 của Ban tổ chức Trung ương, Công văn số 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk và công văn số 13 của Ban thường vụ Huyện ủy Krông Năng, về việc “hướng dẫn triển khai công tác đánh giá chất lượng TCCS và Đảng viên năm 2010”
Thực hiện vào quy trình hoạt động của bản thân trong năm 2010, tôi xin được tự kiểm điểm về bản thân ở một số mặt như sau:
Về tư tưởng chính trị:
Việc chấp hành viết, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:
+ Luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan.
+ Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người Đảng viên: Nói và làm theo theo nghị quyết của Đảng. Luôn vững vàng trong lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị.
Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:
+ Luôn luôn vận động gia đình thực hiện đầy đủ mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.
Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác:
+ Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
+ Năng lực công tác tốt, đáp ứng được nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục và đất nước.
Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm:
+ Tích cực tham gia thực hành tiết kiệm và đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.
+ Luôn tiên phong, gương mẫu trong các công tác của nhà trường, chấp hành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
+ Tích cực học tập và thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng:
+ Luôn có tinh thần phê bình và tự phê bình cao, có ý thức và thực hiện tốt công tác giữ gìn đoàn kết trong Đảng, đúng quy định của Cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân:
+ Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân.
+ Góp phần phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao( Đảng viên tham gia hoạt động trên lĩnh vực công tác nào thì đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực đó)
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi công tác được tổ chức giao phó. Thực hiện đúng các chức trách, nhiệm vụ của Chi ủy viên Chi bộ, ban kiểm tra Chi bộ….
+ Trong công tác chuyên môn: thực hiện đúng, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành Giáo dục.
Việc giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và nhiệm vụ công dân nơi cư trú:
Thực hiện tốt mọi nghĩa vụ, liên hệ, sinh hoạt Chi bộ nơi cư
 
Gửi ý kiến
print