Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 20 Phieu tham tra li lich xin vao Dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:10' 28-04-2009
Dung lượng: 4.0 KB
Số lượt tải: 499
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 20-KNĐ)

ĐẢNG BỘ ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


HUYỆN ỦY ………………. ………, ngày … tháng … năm 200…
……………………………...
Số : …… –PTTr/


PHIẾU THẨM TRA LÝ LỊCH
(Lý lịch của người xin vào Đảng)


Kính gửi: ……………………………………………………………………..


Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng…………………..
………………………………………….., sinh ngày …… tháng …… năm ………..
Quê quán: ……………………………………………………………………...
Đang làm việc tại: ……………………………………………………………..
Đề nghị các đồng chí thẩm định để nhận xét về lý lịch của quần chúng nêu trên, với những nội dung sau:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Mong được các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến nhận xét vào trang sau phiếu nhận xét kèm theo.


Nơi nhận : T/M ……………………………
-Như trên; (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
-Lưu VP đảng ủyĐẢNG BỘ ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


……………………………... ………, ngày … tháng … năm 200…
……………………………...
Số : …… –PNX/


PHIẾU NHẬN XÉT
(Lý lịch của người xin vào Đảng)


Kính gửi: …………………………………………………………………..

Sau khi nhận được yêu cầu của các đồng chí, chúng tôi đã thẩm định và thống nhất nhận xét lý lịch của quần chúng …………………………………… như sau:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Để các đồng chí nghiên cứu xem xét, kết nạp quần chúng ……………………
………………………………… vào Đảng.

T/M …………………………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓