Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 3-giay gioi thieu nguoi uu tu vao Dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:50' 28-04-2009
Dung lượng: 3.9 KB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người

(Mẫu 3-KNĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMGIẤY GIỚI THIỆU
Người ưu tú vào Đảng

Kính gửi : Chi bộ : ………………………………………….….
Đảng ủy : ..………………………………………….

Tên tôi là : …………………….…….. sinh ngày ….. tháng ….. năm ……….. Vào Đảng ngày…tháng…năm ……..; Chính thức ngày…tháng…năm .….…..
Chức vụ trong Đảng hiện nay : ……..…………...………; Chính quyền : ……
………………………………………; Đoàn thể : …..………………………...
Quê quán : ………………………………………..…………………………… Đang sinh hoạt tại chi bộ : ………………………...………….……………….. Ngày ….. tháng ….. năm …………. đựơc chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ
quần chúng ..………………………..…….…….. phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau :

* Về lý lịch:

+ Những đặc điểm chính cần lưu ý :……..…………………….…….….
…..…………………………………………...……………………………………………..……………………………...…………………………………………………………..………………...……………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………..…...………………………………………………………………………………...…..…………………………………………………………………………...……………..…………………………………………………………………...………………………..………………………

+ Những ưu, khuyết điểm chính :

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng): …………….…..…………………………………………………
………………………………..…………………………...………………………………………………………..…………………………...……………………………………………………………..………………...……………………………………………………………………..…………...………………………………………………...……………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………..………………………………………………...………………………………………..………………………………………...………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………...………………………………………………………………………..…………...……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………...……………..………………………………………………………………………...………………..……………………………………………………………...…………………………..………………………………………………………...………………………………..…………………………………………………...……………………………………..………………………………………...………………………………………………..………………………………….…………………………………………………
………..…………………………………...……………………………………………………..……………………...…………………………………………………………………………………………………………………………….
………..……...………………………………………………………………………………...…..……………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………...………..………………………………………………………………………...………………..………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng: ……………………………. vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

…………, ngày … tháng … năm 200…

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
( Ký, ghi rõ họ, tên )
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓