Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 5A- ý kiến nhận xét nơi cư trú

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:53' 28-04-2009
Dung lượng: 4.0 KB
Số lượt tải: 1344
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 5a-KNĐ)

ĐẢNG BỘ ………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI UỶ …………………. ………, ngày … tháng … năm 200…Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của chi ủy, chi bộ nơi cư trú
đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chi uỷ, Chi bộ nơi cư trú đối với quần chúng ……………………………………………… xin vào Đảng.
Tên chi uỷ, chi bộ nơi cư trú : …………………………………………………
Tổng số đảng viên ………………. . đồng chí.
Có mặt ……………………………. đồng chí.
Vắng mặt …………………………. đồng chí.
Lý do ………………………………………...

Chi uỷ, chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau :

Những ưu, khuyết điểm chính :

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) : …………………………………………….…………………….
……………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………..……………………...
………………………………………………………..………………………...
………………………………………………………..………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..…………………………………………………………………...………………………..…………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...

Số đồng chí trong Ban chi uỷ, chi bộ nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng………………………………………….. vào Đảng là ……… đồng chí,
trong tổng số ….……. đồng chí được hỏi ý kiến ( đạt: …….. % ).


Số không tán thành ……… đồng chí ( đạt: …….. % ), với lý do ………...
…………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………..……………...
……………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………..……………...


T/M CHI UỶ, CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓