Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 11- bản nhận xét ĐV dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:59' 28-04-2009
Dung lượng: 3.4 KB
Số lượt tải: 493
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 11-KNĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi : Chi uỷ ……………………………………….

Tôi tên là : ………………………… Sinh ngày ……. tháng ……. năm ….…..
Vào Đảng ngày... tháng … năm .…...., chính thức ngày… tháng ... năm ……..
Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………
Được chi bộ phân công (ngày …… tháng ..…. năm ……..….) giúp đỡ đảng viên dự bị………………………………………... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

* Ưu điểm : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
* Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý : ………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí : ………..
……………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

…………, ngày …… tháng …… năm 200…

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ, tên) 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓