Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 12a-nhận xét nơi cư trú đối với ĐV dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:02' 28-04-2009
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 1419
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 12a-KNĐ)

ĐẢNG BỘ ………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI UỶ …………………. …………, ngày … tháng … năm 200…Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của chi ủy, chi bộ nơi cư trú
đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban Chi uỷ, Chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị ………………………………………………………………………
Tên chi uỷ nơi cư trú : …………………………………………………………
Tổng số ………………. đồng chí.
Có mặt ……………….. đồng chí.
Vắng mặt …………….. đồng chí.
Lý do ………...………………….

Chi uỷ, Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau :

* Những ưu, khuyết điểm chính :

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác,quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên): ……………………………...
……………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………..……………………...
………………………………………………………..………………………...
………………………………………………………..………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..…………………………………………………………………...………………………..…………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...

Số đồng chí trong Ban chi uỷ, chi bộ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………….
trở thành đảng viên chính thức là ……. đồng chí, trong tổng số ….… đồng chí được hỏi ý kiến ( đạt: …….. % ).

Số không tán thành ……. đồng chí (chiếm: …….. % ), với lý do ………..
…………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………..……………...
……………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………..……………...


T/M CHI UỶ, CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ, tên)


 
Gửi ý kiến