Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 12-tổng hợp ý kiến nhận xét

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:04' 28-04-2009
Dung lượng: 3.8 KB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 12-KNĐ)

ĐẢNG BỘ ………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI UỶ …………………. …………, ngày … tháng … năm 200…TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và
chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị -xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị…………………………………………….…………………………
Tên tổ chức đoàn thể nơi làm việc: ……………………………………….
…………………………………………………., tổng số …………. đồng chí.
Tên chi uỷ nơi cư trú : …………………….……., có ………… đồng chí.

Chi uỷ, Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau :

* Những ưu, khuyết điểm chính :

( Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên ): …………………………………………….……….
……………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………..……………………...
………………………………………………………..………………………...
………………………………………………………..………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………...
…………..…………………………………………………………………...………………………..…………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………...

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị -xã hội nơi làm việc và trong chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ……
……………………………..trở thành đảng viên chính thức là ……. đồng chí, trong tổng số ….… đồng chí được hỏi ý kiến ( đạt: …….. % ).

Số không tán thành ……. đồng chí ( chiếm: …….. % ), với lý do ……….
…………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………..……………...
……………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………..…………...


T/M CHI UỶ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ, tên)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓