Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

M 13- nghị quyết đề nghị công nhận ĐV chính thức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:05' 28-04-2009
Dung lượng: 4.1 KB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 13-KNĐ)

ĐẢNG BỘ ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


CHI BỘ ………………… ...………, ngày … tháng … năm 200…
Số : …… –NQ/CB


NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5 , Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ;
Ngày …… tháng …… năm …….., Chi bộ ……………………………….…...
đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………….
trở thành đảng viên chính thức.
Tổng số đảng viên của chi bộ: ………...đ/c, trong đó chính thức : ……… đ/c, dự bị : …...….đ/c
Có mặt : ………..., trong đó đảng viên chính thức : ……. đ/c, dự bị : …….đ/c
Vắng mặt ………., trong đó đảng viên chính thức :…….. đ/c, dự bị : …….đ/c
Lý do vắng mặt : ……………………………………………………………….
Chủ trì hội nghị : …………………………..., Chức vụ: ………………………
Thư ký hội nghị : ………………………………………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị …………………………………….. như sau :

* Những ưu, khuyết điểm chính :

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên): ………………………….……...
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ………………… trở thành đảng viên chính thức …….. đ/c (đạt: ………. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ………..đ/c (chiếm: …….%) với lý do ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

Chi bộ báo cáo Đảng uỷ ………………………………….. xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………….. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.


T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
Nơi nhận : (Ký, ghi rõ họ, tên)
-Đảng uỷ ………………
(để báo cáo);
-Lưu chi bộ.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓