Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bản Kiểm điểm ĐV cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:12' 18-11-2009
Dung lượng: 5.1 KB
Số lượt tải: 455
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ XUÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS PHÚ XUÂN
Phú Xuân, ngày……tháng ……năm 2009

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Kính gửi;
- Đảng bộ xã Phú Xuân – Krông Năng – Đăk Lăk
- Chi bộ: Trường THCS Phú Xuân
Tôi tên là :……………………………………………………. Sinh ngày……/……/……...
Vào Đảng ngày……/………/………, Chính thức ngày……../………../……………. Thuộc Đảng bộ xã Phú Xuân.
Chức vụ trong Đảng……………………………………………………………………………………
Chức vụ trong chính quyền ( hoặc các đoàn thể chính trị xã hội khác)…………………………..........
Căn cứ vào nội dung hướng dẫn số 20 của Ban tổ chức Trung ương, Công văn số 08 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Đăk Lăk và công văn số……của Ban tổ chức Huyện ủy Krông Năng, về việc “hướng dẫn triển khai công tác đánh giá chất lượng TCCS và Đảng viên năm 2009”
Căn cứ vào quy trình hoạt động của bản thân trong năm 2009, tôi xin được tự kiểm điểm về bản thân ở một số mặt như sau:
Về tư tưởng chính trị:
Việc chấp hành viết, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cnhaan dân:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao( Đảng viên tham gia hoạt động trên lĩnh vực công tác nào thì đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực đó)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và nhiệm vụ công dân nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện công tác phát triển Đảng viên:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Về tổ chức kỉ luật:
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, mặt trận và các đoàn thể:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên theo 4 nội dung trên, ngoài ưu điểm đã nêu, còn có khuyết điểm gì (nếu có); hướng khắc phục; Sau đó Đảng viên tự nhận Đảng viên thuộc mức nào (hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, Đảng viên vi phạm tư cách)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận của Chi ủy Chi bộ Người viết bản tự kiểm điểm
( Kí, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Đảng ủy xã
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓