Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề cương ÔN TẬP Học Kì 2 môn Toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Khang (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 06-04-2011
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
Môn Toán 9
A.Lí THUYếT
Câu 1: Hàm số y = ax2 (a khác 0): Tính chất và đồ thị?
Câu 2: Công thức nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn.(Khi hệ số b chẵn và khi hệ số b lẻ)
Câu 3: Hệ thức Vi-et: Phát biểu và ứng dụng.
Câu 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình: (toán năng suất, chuyển động và quan hệ số)
Câu 5: Góc ở tâm và góc nội tiếp: Tính nghĩa, số đo, tính chất?
Câu 6: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn: Định nghĩa, số đo, tính chất?.
Câu 7: Liên hệ giữa cung và dây: Phát biểu định lí, vẽ hình, chứng minh.
Câu 8: Cung chứa góc:
Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc 900 .
Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc  ( 0 <  < 1800)
Câu 9: Tứ giác nội tiếp:
Định nghĩa, tính chất?
Các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
Câu 10: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn: Vẽ hình, viết công thức tính.
B.BàI TậP
*Dạng 1: Toán rút gọn:

Bài 1: Cho biểu thức P=
Rút gọn P b/Tính khi x=30 +
Bài 2: Cho biểu thức:P=
Rút gọn P c) Cho P=, tìm giá trị của a?
Chứng minh rằng P >
Bài 3: Cho biểu thức :P=
Rút gọn P b) Biết a >1 Hãy so sánh P với 
c) Tìm a để P=2 d) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 4: Cho biểu thức:P=
Rút gọn P
Tìm những giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên
Bài 5: Cho biểu thức: P=
Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P
Bài 6: Cho biểu thức :P= 
Rút gọn P
Tìm tất cả các số nguyên dương x để y=625 và P<0,2

*Dạng 2: Các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai một ẩn và áp dụng hệ thức Vi-et:
Bài 1: Cho phương trình .
Giải phương trình khi m =2
Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
Gọi  là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị của m để: 
Bài 2: Cho phương trình : 
Xác định giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu
Xác định giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đều nhỏ hơn không.
c) Gọi  là hai nghiệm nếu có của phương trình . Tính M =  theo m. Tìm giá trị nhỏ nhất của M ( nếu có)
Bài 3: Cho phương trình: 
a) Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm  với mọi m.
b) Đặt A=.
b1) Chứng minh rằng: A=
b2) Tìm m sao cho A= 27.
c) Tìm m sao cho phương trình có nghiệm này bằng ba lần nghiệm kia.
Bài 4: Cho phương trình  (1) (n , m là tham số)
a) Cho n = 0. CMR phương trình luô
 
Gửi ý kiến