Chào mừng quý vị đến với Tư liệu giáo dục - Nguyễn Hữu Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Văn Khả Thuận
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:47' 15-03-2009
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
GV thi?t k?:
PH?M KH? THU?N
Thng 03/2009
KI?M TRA BI CU

Điền nội dung phù hợp để thấy văn hoá Mĩ la tinh là sự kết hợp của các dòng văn hoá nào ?
VĂN HOÁ ANH ĐIÊNG
VĂN HOÁ PHI
VĂN HOÁ ÂU
NỀN VĂN HOÁ MĨ LA TINH ĐỘC ĐÁO
Tiết 49 Bài44
Kinh tế trung và nam mĩ
Trong nông nghiệp,ở Trung và Nam Mĩ còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng,biểu hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp là đại điền trang(La-ti-fun-đi-a) và tiểu điền trang(Mi-ni-fun-đi-a) một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã tiến hành cải cách ruộng đất,nhưng kết quả thu được còn hạn chế.
Tiết 49 Bài44
Kinh tế trung và nam mĩ
Tiết 49 Bài44
Kinh tế trung và nam mĩ
1
2
3
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
1 Nông nghiệp
a) Các hình thức sở hửu trong nông nghiệp
Có hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp:
+ Tiểu điền trang.
+ Đại điền trang.
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
1 Nông nghiệp
a) Các hình thức sở hửu trong nông nghiệp
Có hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp:
+ Tiểu điền trang.
+ Đại điền trang.
Tiểu điền trang
đại điền trang
1 Qui mô
diện tích
2 Quyền sở h?u
3 Hỡnh thức
sản xuất
4 Nông sản
chủ yếu
5 Mục đích
sản xuất
Dưới 5 ha
Hàng nghàn ha
Các hộ nông dân
Đại điền chủ (chiếm 5% ds nhưng sở hửu 60% diện tích đất đai canh tác )
Cổ truyền dụng cụ thô sơ
Hiện đại hoá vào các khâu sản xuất
Cây lương thực cây công nghiệp chăn nuôi
Cây công nghiệp chăn nuôi
Đáp ứng lương thực cho nông dân
Xuất khẩu mang lại lợi nhuận
Em có nhận gì về hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp ?
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
1 Nông nghiệp
a) Các hình thức sở hửu trong nông nghiệp
Có hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp:
+ Tiểu điền trang.
+ Đại điền trang.
Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý.
Để giảm bớt sự bất hợp lý trong sở hửu ruộng đất các quốc gia Trung và Nam Mĩ phải là gì?
- Ban hành luật cải cách ruộng đất.
-Tổ chức khai hoang đất mới.
- Mua lại ruộng đất của đại điền chủ hoặc công ty nước ngoài để chia cho nông dân.
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
1 Nông nghiệp
a)Các hình thức sở hửu trong nông nghiệp
Có hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp:
+ Tiểu điền trang.
+ Đại điền trang.
Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý.
Nền nông nghiệp nhiều nước bị lệ thuộc vào nước ngoài.
b) Các nghành nông nghiệp
* Nghành trồng trọt
Hình 44.4 – Lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ
Quan sát hình 44.4 và kết hợp sgk em có nhận xét gì về nghành trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ?
Nông sản chủ yếu là cây công nghiêp, ăn quả…
Nghành trồng trọt mang tính độc canh lệ thuộc nước ngoài.
- Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ nhập khẩu lương thực và thực phẩm.b) Các ngành nông nghiệp
* Ngành trồng trọt:
Chuối, mía, bông,
cà phê…
Mía, cà phê, cacao, thuốc lá…
Cà phê, bông, chuối, cacao, mía, cây ăn quả…
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
Hình 44.4 – Lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ
Dựa vào hình trên,cho biết Trung - Nam Mĩ và Quần đảo Ăng-ti có các loại cây trồng nào và phân bố ở đâu ?
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
1 Nông nghiệp
a)Các hình thức sở hửu trong nông nghiệp
Có hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp:
+ Tiểu điền trang.
+ Đại điền trang.
Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý.
Nền nông nghiệp nhiều nước bị lệ thuộc vào nước ngoài.
b) Các nghành nông nghiệp * *
*Nghành trồng trọt
Hình 44.4 – Lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ
Nông sản chủ yếu là là cây công nghiêp, ăn quả…
Nghành trồng trọt mang tính độc canh lệ thuộc nước ngoài.
Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ nhập khẩu lương thực và thực phẩm.
* Nghành chăn nuôi và đánh cá
Dựa vào hình 44.4 Cho biết các loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ ? Vì sao?
Ngành chan nuôi
Phân bố ở
điều kiện về tự nhiên
Bò thịt và bò s?a
Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-guay, Pa-ra-guay
Nhiều đồng cỏ lớn và tươi tốt
Cừu, lạc đà La-ma
Sườn núi trung An- đét
Khí hậu cận nhiệt đới và khô nóng
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
Tiết 49 Bài 44 Kinh tế trung và nam mĩ
1 Nông nghiệp
a)Các hình thức sở hửu trong nông nghiệp
Có hai hình thức sản xuất chính trong nông nghiệp:
+ Tiểu điền trang.
+ Đại điền trang.
Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý.
Nền nông nghiệp nhiều nước bị lệ thuộc vào nước ngoài.
b) Các nghành nông nghiệp * *
*Nghành trồng trọt
Hình 44.4 – Lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ
Nông sản chủ yếu là là cây công nghiêp, ăn quả…
Nghành trồng trọt mang tính độc canh lệ thuộc nước ngoài.
Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ nhập khẩu lương thực và thực phẩm.
* Nghành chăn nuôi và đánh cá
- Dựa vào điều kiện tự nhiên của vùng nên chủ yếu chăn nuôi gia súc lớn.
Bài tập 1:
Ngành trồng trọt của nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất độc canh vì :
Lệ thuộc vào nước ngoài
Đất đai và khí hậu thích hợp với một số loại cây công nghiệp và ăn quả
Người nông dân chưa quen lối canh tác cây lương thực
Tất cả các ý trên
Bài tập 2:
Tình trạng lệ thuộc chặc chẽ của nền nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vào nước ngoài,biểu hiện ở :
Cơ cấu cây trồng
Chủ sở hữu đất đai
Mục đích sản xuất
Tất cả các ý trên
Bra - xin là quốc gia có sản lượng cà phê đứng đầu Trung và Nam Mĩ dựa trên yếu tố nào? :
c) Di?n tớch canh tỏc n?m trong tay cỏc d?i di?n ch?.
b) Co gi?i hoỏ v hi?n d?i hoỏ trong s?n xu?t
d) Di?n tớch canh tỏc r?ng, thiờn nhiờn uu d?i s?n xu?t theo quy mụ hng hoỏ
a) Sản xuất theo hướng tiểu điền trang.
Em đã làm sai
Em đã làm sai
Em đã làm sai
Em đã chọn đúng
Bài tập 3:
Hãy ghép các sản phẩm nông nghiệp, nghề cá vào nơi phân bố thích hợp?
Bài tập 4:
* Hướng dẫn về nhà
-Học bài và hoàn thiện các bài tập trong vở bài tập
Chuẩn bị bài 45 Kinh tế Trung và Nam Mĩ
Trung và Nam Mĩ có điều kiện gỡ để phát triển công nghiệp?
Em hiểu biết gỡ về rừng A-ma-dôn?
Khối kinh tế Méc-cô-xua có ý nghĩa như thế nào đối với khu vực Trung và Nam Mĩ?
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến